Buene i Femundsmarka og Flensmarka vil også i fremtiden holdes åpne året rundt.
-Vi i Statskog regner med å bruke godt over 100 000 kroner til drift, vedlikehold og ved til buene neste år, men å stenge buene er ikke aktuelt fra vår side, sier Geir Wagnild i Statskog.
Under et møte på Røros nylig ga Fylkesmannen i Hedmark og Sør-Trøndelag tydelige signaler om å støtte Statskog med et større beløp for at buene fortsatt holdes åpne for alle som ferdes i marka.

Desember 2007
Roald EvensenVed å støtte Statskog med kjøp av tjenester for hogst eller vedkjøp og transport på rundt 40. 000 kroner årlig, legges alt til rette for at buene også i fremtiden forblir åpne. Eneste unntak er de to fløterbuene Roaskoia og Kløfthåbua som ikke er egnet til vinterbruk og dermed fortsatt blir låst på den strengeste vinteren.
–Disse to buene krever så mye ved at det ikke er økonomisk forsvarlig kjøre inn så store mengder ved som trengs for å holde disse to buene åpne. Men de rundt 20 andre buene i Flensmarka og Femundsmarka vil også i overskuelig framtid holdes åpne, sier Wagnild.

Nylig var representanter for SNO (Statens Naturoppsyn) i Femundsmarka, Fylkesmannen i de to berørte fylkene og representanter fra Statskog samlet til et møte på Røros for å diskutere framtiden til de svært populære buene. Ingen motforestillinger om å holde buene åpne kom fram under møtet der alle fremhevet viktigheten for friluftslivet at buene står åpne.

På mange måter er Femundsmarka Nasjonalpark en dyr park å drifte sammenlignet med andre parker. Her er lite hytte-til-hytte-turisme med bare en termos i sekken. Femundsmarka skiller seg ut, og det koster å legge til rette for den type friluftsliv som parken benyttes til. Men selv om parken er dyr i drift vil grunneieren Statskog, Fylkesmennene og SNO fortsatt stimulere til økt bruk av marka.

Ved, søppel og vedlikehold.
Dette er hovedutgiftene for parken. Kommende sesong er det planlagt å bruke et innleid snekkerlag til å legge nytt tak på tre av buene og montere ny vedovn i ei bu. I tillegg må det legges nye pilarer under Revbua som etter hvert er blitt skjev og skakk av tidens tann.
52 lass ved ble kjørt inn forrige sesong. Med hogst og kjøring beløper bare vedforbruket seg til nesten 50.000 kroner. Nå vil det bli vurdert å kjøpe inn ved i sekker slik at noe ved kan tas med inn til buene selv på kortere oppsynsturer om vinteren. Dette først og fremst for å hindre at turgåere går løs på tørrgadder og trær for å skaffe seg ved til et kaffebål.

Rølpe-buene
Tom Johansen har hovedansvaret med tilsyn av buene. I tillegg har han ansvaret for å kjøre inn ved både til de åpne buene og tre utpekte leirplasser innover i marka. Han la fram tall på at bare vedforsyninga årlig beløper seg til nesten 50.000 kroner inkludert transport. Han la frem konkrete tall om vedforbruket spesifisert på hver enkelt bu og leirplass og hadde et lite hjertesukk til brukerne av buene;
- Bruk vett under fyringa. Ikke lag store bål bare for kos og sosialt samvær, men bruk veden med måte. Enkelte markabrukere brenner helved og store stokker som vi kjører inn i stedet for å kappe opp til normal fyringsved og kløve veden før bruk, slikt normale fyringsvaner hos folk flest ville redusert forbruket betraktelig, sier Tom Johansen.
Et annet hjertesukk er buene langs Langtjønna-området som igjen har blitt rølpeområde nummer en i Femundsmarka. -Denne tendensen vil kreve mer av oss både innen informasjon og tilsyn. Ettersyn og rydding her krever så mye at det etter hvert går ut over tilsynet lenger inn i marka, sier Tom Johansen. –Men heldigvis ser det ut til at ansvarsfølelsen til brukerne øker jo lenger inn i marka de ferdes, sier oppsynsmannen som fremhever viktigheten av å være tilstede som et preventivt tiltak.
All tida som brukes på ved og søppel går i dag ofte på beskostning av vårt naturfaglige arbeid. Vi kommer over mer og mer grov faunakriminalitet som krever at vi er tilstede og følger med i hva som skjer, sier oppsynsmann Tom Johansen.


Desember 2007 - Roald Evensen© COPYRIGHT 2007 - Roald Evensen


roald.evensen@gauldalen.no Ingen hjemmeside

Tilbake Neste artikel